Resultaten tot nu toe

Wil je graag volgen wat er gebeurt in het Burgerforum van de G1000Rheden? We doen ons best om zo veel mogelijk informatie op de website te delen, zodat iedereen kan zien waarover de deelnemers spreken.

25 juni – Burgertop

 

De Burgertop is de eerste bijeenkomst waarbij alle gelote deelnemers met elkaar in gesprek gaan en zo gezamenlijk een lijst van thema’s opstellen welke het beginpunt vormen voor het vervolg: het Burgerforum. Kijk hier voor het verslag van de G1000Rheden Burgertop, om de presentaties te bekijken of om na te genieten met de foto’s.

7 juli – Kick-off Burgerforum

 

Tijdens de Kick-off van het Burgerfoum worden de werkplaatsen gevormd aan de hand van de uitkomsten van de Burgertop. Daarnaast wordt er een begin gemaakt met het uitwerken van de onderwerpen en wordt nagedacht over welke kennis en inspiratie nodig is. Kijk hier voor het verslag van de G1000Rheden Burgerforum Kick-off, om de werkplaatsen te bekijken of om na te genieten met de foto’s.

8 september – Online bijeenkomst Burgerforum

Meerdere Werkplaatsen presenteren kort waar ze mee bezig zijn. Deelnemers van andere Werkplaatsen kunnen daarop reageren, en daarnaast de informatie meenemen naar de eigen Werkgroep. Zo helpt deze bijeenkomst de Werkplaatsen om van elkaars voorstellen op de hoogte te blijven. 

22 september – Inspiratiecarrousel Burgerforum

De deelnemers van de Werkplaatsen gaan in gesprek met ‘inspiratoren’ – allerlei experts die zijn uitgenodigd op basis van de verzoeken die bij de ‘Kick-off’ zijn ingediend. Er is die avond ook nog tijd voor de Werkplaatsen om de nieuwe kennis en inspiratie te gebruiken bij het (verder) ontwikkelen van hun voorstellen.

6 oktober – Online bijeenkomst Burgerforum

Meerdere Werkplaatsen presenteren kort waar ze mee bezig zijn. Deelnemers van andere Werkplaatsen kunnen daarop reageren, en daarnaast de informatie meenemen naar de eigen Werkgroep. Zo helpt deze bijeenkomst de Werkplaatsen om van elkaars voorstellen op de hoogte te blijven. 

20 oktober – Werkatelier Burgerforum

De deelnemers van de Werkplaatsen gaan met elkaar aan de slag om de voorstellen verder uit te werken. Ook is er een korte briefing over het verloop van de Burgerraad.

3 november – Online bijeenkomst Burgerforum

Meerdere Werkplaatsen presenteren kort waar ze mee bezig zijn. Deelnemers van andere Werkplaatsen kunnen daarop reageren, en daarnaast de informatie meenemen naar de eigen Werkgroep. Zo helpt deze bijeenkomst de Werkplaatsen om van elkaars voorstellen op de hoogte te blijven. 

11 & 12 november – Burgerraad

De voorstellen die zijn uitgewerkt door de Werkplaatsen worden gepresenteerd aan verschillende panels. Daarna wordt over alle voorgestelde beslispunten gestemd. Voor deze bijeenkomst zijn alle deelnemers van de Burgertop stemgerechtigden. De beslispunten die een meerderheid hebben behaald komen in het Burgerakkoord welke wordt overhandigd aan alle partners van de G1000Rheden.

Het Burgerberaad G1000Rheden is in volle gang. Inmiddels hebben de deelnemers zich in Werkplaatsen georganiseerd. Deze groepen zijn elk aan de slag met een of meerdere thema’s die bij de Burgertop op 25 juni naar voren zijn gekomen. De uitkomsten van de Burgertop zijn het beginpunt voor de Werkplaatsen. Ze werken daarmee verder en met hulp van kennis en inspiratie van buitenaf ontwikkelen ze voorstellen om Rheden voor 2040 CO2-neutraal te maken. Daarvoor komen ze meerdere keren bij elkaar. De eerste van die bijeenkomsten was op donderdagavond 7 juli bij Aeres in Velp. Er waren daar ongeveer 150 deelnemers. Met elkaar hebben zij een begin gemaakt met het werken aan de voorstellen. Ze hebben Werkplaatsen gevormd en zijn begonnen aan het uitwerken van de onderwerpen van de Burgertop. Ook hebben ze nagedacht over welke kennis en inspiratie ze nodig hebben.

Hoe nu verder?

Het Burgerforum gaat na de zomerstop verder. Er zijn nog drie online bijeenkomsten en twee fysieke bijeenkomsten. De Werkplaatsen kunnen in de tussentijd ook zelf nog aan de slag met hun voorstellen. Alle deelnemers aan het Burgerforum (ook wie 7 juli heeft moeten missen) zijn welkom om aan te sluiten bij de online-bijeenkomst op donderdagavond 8 september. Meerdere Werkplaatsen zullen dan kort presenteren waar ze mee bezig zijn. Deelnemers van andere Werkplaatsen kunnen daarop reageren, en daarnaast de informatie meenemen naar de eigen Werkgroep. Zo helpt deze bijeenkomst de Werkplaatsen om van elkaars voorstellen op de hoogte te blijven. Iedereen die zich voor het Burgerforum heeft aangemeld, ontvangt vooraf een uitnodiging met link om bij de online-bijeenkomst aanwezig te zijn. We maken daarbij gebruik van Zoom.

De eerstvolgende fysieke bijeenkomst van het Burgerforum is op donderdagavond 22 september vanaf 19.30 uur (inloop 19.00 uur) bij Het Rhedens in Dieren. Ook voor deze bijeenkomst wordt iedereen uitgenodigd die zich voor het Burgerforum heeft aangemeld, dus ook degenen die er op 7 juli niet bij konden zijn. Op 22 september gaan de deelnemers in gesprek met ‘inspiratoren’ – allerlei experts die zijn uitgenodigd op basis van de verzoeken die de deelnemers op 7 juli hebben ingediend. Er is die avond ook nog tijd voor de Werkplaatsen om de nieuwe kennis en inspiratie te gebruiken bij het (verder) ontwikkelen van hun voorstellen.

Op 11 en 12 november wordt het burgerberaad G1000Rheden afgerond met de Burgerraad.

Je vindt hier een overzicht van het hele proces.

 

© G1000Rheden 2022