Gezamenlijke handdruk van deelnemers, partners en politici
De G1000Rheden zit erop! Het resultaat: Het Burgerakkoord Rheden CO2-neutraal. Het Burgerakkoord is na afloop van de zitting van de Burgerraad op 12 november aangeboden aan burgemeester Carol van Eert. Op 29 november wordt het in de Rhedense gemeenteraad besproken.

De Burgerraad op 12 november

Op zaterdag 12 november kwamen er 210 burgers naar de Ontmoetingskerk in Dieren om samen het Burgerberaad G1000Rheden af te sluiten. Tien groepen deelnemers – Werkplaatsen – die in de voorafgaande maanden een onderwerp hadden uitgewerkt, presenteerden hun voorstellen. Er waren panels van burgers, experts en politici die daarover vragen stelden. Zo kon iedereen alle voorstellen nog eens grondig bekijken en met elkaar doorspreken, voordat het tijd was voor de stemming.

Iedereen die had meegedaan aan de Burgertop op 25 juni 2022 had stemrecht bij de Burgerraad. Er waren bij de Burgerraad op 12 november ruim 150 deelnemers die meededen aan de stemming. Eén voor één kwamen de voorstellen van de Werkplaatsen voorbij, opgedeeld in meerdere beslispunten. Van de 48 beslispunten waarover werd gestemd, hebben de aanwezige deelnemers er 38 overgenomen in het Burgerakkoord, door er in meerderheid vóór te stemmen. Benieuwd wat er in het Burgerakkoord is gekomen? Je kunt 

150 stemmende deelnemers in kerkzaal

Aangeboden aan de burgemeester

Meteen na de stemming hebben de deelnemers het Burgerakkoord aangeboden aan de burgemeester van Rheden en aan de andere partners van het Burgerberaad. De burgemeester heeft toegezegd het Burgerakkoord op 29 november 2022 in de gemeenteraad te laten bespreken.

Instellen Monitor/Klankbordgroep

Om te zorgen dat de deelnemers van de G1000Rheden kunnen blijven meepraten over wat er gebeurt met het Burgerakkoord is er een Monitor/Klankbordgroep gevormd. Een brede groep van deelnemers heeft zich daarvoor aangemeld. Zij gaan samen namens alle deelnemers van de G1000Rheden de opvolging monitoren van het Burgerakkoord. Ook dienen zij als klankbord voor iedereen die iets met de uitkomst wil doen. Zij zullen dit doen door bijvoorbeeld in dialoog te gaan met de gemeente en andere partners. Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor updates van de Monitor/Klankbordgroep.

Bedankt aan iedereen!

Vanuit onze rol als onafhankelijke procesbegeleiders willen we alle deelnemers en andere betrokkenen bedanken voor de inzet, het geduld, het plezier, de bereidheid om naar elkaar te luisteren en er samen uit te komen, en de enorme betrokkenheid!