G1000Rheden

Wat vind jij belangrijk voor een CO2-neutraal Rheden?

Tijdens het burgerberaad, de G1000Rheden, bepalen we samen hoe we Rheden voor 2040 CO2-neutraal maken!

 Meer weten over het proces van de G1000Rheden? Klik hier

Een G1000 Burgerberaad in Rheden?

In alle gemeenten van Nederland wordt gewerkt aan maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daarvoor moeten soms scherpe keuzes worden gemaakt, waarover de meningen van inwoners verdeeld zijn. In het belang van huidige en toekomstige generaties zullen we er toch uit moeten komen. Dat kan door samen in gesprek te gaan.

In Rheden zijn daarom inwoners en andere betrokkenen met elkaar in dialoog om samen een koers uit te stippelen naar een gemeente die CO2-neutraal is in 2040. Het begint met de vraag:

Hoe wordt Rheden CO2-neutraal voor 2040?

Stichting G1000.nu is gevraagd dit G1000 Burgerberaad te organiseren. De G1000Rheden.

Een uitkomst van het burgerberaad is het Burgerakkoord. Dat Burgerakkoord bevat concrete voorstellen en wordt aangeboden aan alle partners van de G1000Rheden. 

Houd deze site in de gaten om de ontwikkelingen te volgen.

Video-impressie G1000Rheden Burgertop

w

Wat gebeurt er tijdens de G1000Rheden?

Tijdens het G1000 Burgerberaad gaan 400 deelnemers uit de gemeente met elkaar in gesprek. Zij werken aan een gezamenlijke visie en aan concrete voorstellen om de visie uit te werken. Ze kunnen inspiratie en kennis ophalen door deskundigen uit te nodigen en  praktijkvoorbeelden te bekijken. Wanneer de deelnemers hun voorstellen hebben uitgewerkt, gaan ze die presenteren. Daarna stemmen alle deelnemers over de voorstellen. Wat door de meerderheid wordt gesteund, komt in het Burgerakkoord.

Nog meer informatie is te vinden onder de veelgestelde vragen.

Bekijk ook de infographic op deze pagina met meer informatie over het proces.

 

Wie doen mee aan het Burgerberaad?

We werken met loting, zodat iedereen evenveel kans heeft om mee te kunnen doen. Duizenden inwoners van de gemeente hebben in mei een uitnodiging ontvangen om zich aan te melden. Bij de Burgertop op 25 juni waren 400 mensen aanwezig. De meesten waren ingelote inwoners. Er waren ook mensen die deelnamen als werkgever, ambtenaar of politicus. Daarnaast waren er zo’n 25 vrijdenkers: mensen uit de gemeente die zichzelf hebben aangemeld, omdat ze binding hebben met het onderwerp van de G1000Rheden. Van de 400 deelnemers aan de Burgertop hebben zich meer dan 200 mensen aangemeld voor het vervolg, het Burgerforum. Bij de slotbijeenkomst van het Burgerberaad, in november, worden alle 400 deelnemers weer verwacht, dan stemmen ze over de uitkomsten.

Kijk onder het kopje de veelgestelde vragen voor meer informatie.  

Wat zijn "Partners G1000Rheden" en kan mijn organisatie meedoen?

Voor de G1000Rheden is het belangrijk dat alle organisaties voor wie de uitkomsten van belang zijn, zich verbinden aan het initiatief. Dan kunnen ze betrokken zijn bij het proces, en zich inzetten om het Burgerakkoord te helpen realiseren.

Werk jij bij een organisatie voor wie de uitkomsten van de G1000Rheden belangrijk zijn? Neem contact op om in gesprek te gaan over het partnerschap.

Over een G1000 Burgerberaad

Actueel

Verslag Burgertop 25 juni

Op 25 juni is de G1000Rheden van start gegaan met de Burgertop. Ongeveer 400 deelnemers kwamen samen in sporthal Theothorne in Dieren. Daar gingen ze met elkaar in dialoog over de vraag 'Hoe wordt Rheden CO2-neutraal voor 2040?' In de ochtend ging dat in groepjes van...

Lees meer

Verslag Kick-off Burgerforum 7 juli

Donderdagavond 7 juli was de tweede bijeenkomst van de G1000Rheden. Twaalf dagen eerder was het Burgerberaad met 400 deelnemers van start gegaan. Dat was de Burgertop. Daar hebben de deelnemers met elkaar bepaald welke onderwerpen er belangrijk zijn voor het...

Lees meer
Burgerberaad G1000Rheden gestart

Burgerberaad G1000Rheden gestart

Zaterdag 25 juni waren ruim 400 mensen uit de gemeente Rheden bij elkaar in Sporthal Theothorne voor de start van het Burgerberaad G1000Rheden. Ze gingen daar met elkaar in dialoog over de vraag: Hoe wordt Rheden CO2-neutraal voor 2040? Het Burgerberaad vindt plaats...

Lees meer

Inschrijving gesloten

Vanaf vandaag, 9 juni zijn de inschrijvingen gesloten. Op 13 juni krijgen deelnemers definitief bericht over hun deelname. Hou daarvoor je mailbox in de gaten. Heb je je telefonisch opgegeven en aangegeven dat je graag via de post of telefoon op de hoogte wordt...

Lees meer

Gemeenteraad besluit uitkomsten over te nemen in beleid!

In december van 2021 heeft de gemeenteraad van de gemeente Rheden de motie aangenomen om een burgerberaad te houden. Ook heeft de gementeraad toen  besloten de uitkomsten van het burgerberaad over te nemen.  Inmiddels is er een nieuwe gemeenteraad en op 31 mei jl....

Lees meer

Inschrijving geopend!

Vanaf vandaag, 19 mei, kunnen ingelote inwoners zich aanmelden voor de G1000Rheden. In de Gelderse gemeente start op 25 juni een G1000Burgerberaad over de vraag ‘Hoe wordt Rheden CO2-neutraal voor 2040?’. Naar de aanmeldpagina.  In samenwerking met de gemeente Rheden...

Lees meer

Contact

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur ons een berichtje en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

5 + 12 =

© G1000Rheden 2022