Het volledige Burgerakkoord Rheden CO2-neutraal bevat alle aangenomen beslispunten. Op deze pagina zijn ook alle beslispunten terug te vinden die niet zijn aangenomen. Ook zijn de uitgebreidere voorstellen terug te lezen, die bij de beslispunten horen.

N.B. Op 12 november 2022 hebben alle leden van de burgerraad het Burgerakkoord ondertekend. In verband met de AVG wet is op deze website een exemplaar geplaatst zonder alle handtekeningen. Op verzoek is het exemplaar met handtekeningen wel in te zien. 

De voorstellen van de burgers van de G1000Rheden

In de Burgerraad van 12 november a.s. wordt er over de voorstellen van een CO2 neutraal Rheden gestemd. Er wordt nog hard aan gewerkt door de deelnemers! Zij hebben nog tot 7 november. Je vindt hier alvast de voorlopige voorstellen. Zo kan iedereen een idee krijgen van wat er tijdens de Burgerraad wordt besproken.

Download hier de reader met daarin alle voorstellen.

Download hier een overzicht van alle beslispunten.

Scroll naar beneden voor een overzicht per voorstel, inclusief filmpjes van de werkplaatsen!

Alle voorstellen op een rij

1. Aan de bak!

Werkplaats ‘Aan de bak!’ wil 100% productie en opslag van energie op lokaal niveau.

2. Hoe verklein ik mijn CO2-footprint?

Deze werkplaats is wil een CO2-neutraal Rheden door jaarlijks minder dan 3.000 kg CO2 per persoon uit te stoten.

3. Duurzaamheidsplatform

Deze werkplaats heeft als doel om het online platform ‘Wat is jouw Rheden?’ verder te ontwikkelen tot een duurzaamheidsplatform voor iedereen in de gemeente.

4. Gemeentelijk Energiebedrijf

Deze werkplaats wil dat de gemeente Rheden een eigen energiebedrijf start.

5. Lokale Zelfvoorziening

Deze werkplaats stelt voor om burgers en gemeente samen aan het werk te zetten met vergroening en energiebesparing

6. Minder = meer

Deze werkplaats wil dat gemeente, bedrijven en inwoners samen werken aan ‘consuminderen’ rond wonen, voedsel en vervoer.

8. Groen beleid

Deze werkplaats wil nieuw gemeentelijk beleid voor vergroening en een zo natuurvriendelijk mogelijk ruimtegebruik.

9. Solidair duurzaam

Deze werkplaats wil dat alle Rhedenaren kunnen meedoen aan een gezamenlijke aanpak van duurzaam wonen, voedsel en vervoer.

10. Wijkgerichte energievoorziening

Deze werkplaats wil dat wijken hun eigen energie-oplossingen vormgeven en dat wijkbewoners daar een rol in kunnen hebben.

12 november – Burgerraad

De voorstellen die zijn uitgewerkt door de Werkplaatsen worden gepresenteerd aan verschillende panels. Daarna wordt over alle voorgestelde beslispunten gestemd. Voor deze bijeenkomst zijn alle deelnemers van de Burgertop stemgerechtigden. De beslispunten die een meerderheid hebben behaald komen in het Burgerakkoord welke wordt overhandigd aan alle partners van de G1000Rheden.

20 oktober – werkatelier

De deelnemers van de Werkplaatsen gaan met elkaar aan de slag om de voorstellen verder uit te werken. Ook is er een korte briefing over het verloop van de Burgerraad. Kijk hier voor het verslag van deze avond.

22 september – inspiratiecarrousel

De deelnemers van de Werkplaatsen gaan in gesprek met ‘inspiratoren’ – allerlei experts die zijn uitgenodigd op basis van de verzoeken die bij de ‘Kick-off’ zijn ingediend. Er is die avond ook nog tijd voor de Werkplaatsen om de nieuwe kennis en inspiratie te gebruiken bij het (verder) ontwikkelen van hun voorstellen. Kijk hier voor het verslag van deze avond.

25 juni – Burgertop

De Burgertop is de eerste bijeenkomst waarbij alle gelote deelnemers met elkaar in gesprek gaan en zo gezamenlijk een lijst van thema’s opstellen welke het beginpunt vormen voor het vervolg: het Burgerforum. Kijk hier voor het verslag van de G1000Rheden Burgertop, om de presentaties te bekijken of om na te genieten met de foto’s.

7 juli – Kick-off

Tijdens de Kick-off van het Burgerfoum worden de werkplaatsen gevormd aan de hand van de uitkomsten van de Burgertop. Daarnaast wordt er een begin gemaakt met het uitwerken van de onderwerpen en wordt nagedacht over welke kennis en inspiratie nodig is. Kijk hier voor het verslag van de G1000Rheden Burgerforum Kick-off, om de werkplaatsen te bekijken of om na te genieten met de foto’s.

© G1000Rheden 2024