Op 25 juni is de G1000Rheden van start gegaan met de Burgertop. Ongeveer 400 deelnemers kwamen samen in sporthal Theothorne in Dieren. Daar gingen ze met elkaar in dialoog over de vraag ‘Hoe wordt Rheden CO2-neutraal voor 2040?’ In de ochtend ging dat in groepjes van vier deelnemers, die steeds 20 minuten met elkaar spraken en dan weer van tafel wisselden. Zo kreeg iedereen de kans om met allemaal verschillende mensen in gesprek te gaan. De tafelgesprekken leverden uiteindelijk een woordwolk op, die bestond uit de woorden die de deelnemers aan het eind van hun gesprekken hadden ingestuurd. Met behulp van de woordwolk hebben de deelnemers de agenda bepaald voor de middag.

Ze hebben uiteindelijk acht brede onderwerpen gekozen, waar iedereen in groepen van acht verder over in gesprek is gegaan. Voor elk onderwerp waren er dus meerdere groepen. Hier zie je de thema’s waarover de groepen verder in dialoog zijn gegaan:

 1. Bewustwording, gedragsverandering en verantwoordelijkheid
 2. Consuminderen
 3. Toekomstbestendig en kinderen
 4. Leefbaarheid, natuur en gezondheid
 5. Samenwerking
 6. Betrokkenheid
 7. Omdenken
 8. Solidariteit

Met elk van deze onderwerpen zijn meerdere werkgroepen van deelnemers aan de slag gegaan. Ze hebben gezocht naar dingen die ze samen belangrijk vonden en zijn die gaan uitwerken. Het resultaat van hun werk is een eenvoudige presentatie, waarin hun ideeën kort maar helder worden weergegeven. Die presentaties vind je hier.

Aan het einde van de dag konden deelnemers in een peiling aangeven welke presentaties ze het meest inspirerend vonden.

 Uitslag peiling 25 juni

De deelnemers hebben gestemd op de voorstellen van hun voorkeur. Dit geeft een eerste indicatie wat als urgent wordt gezien. Alle voorstellen gaan mee naar de burgerforumfase. Daar gaan we samen alle voorstellen nog eens bekijken en vormen we werkplaatsen.

 

 1. Natuur onze bondgenoot in transitie (4.1)
 2. Focus op lokale mogelijkheden en zelfvoorziening (4.4)
 3. Minder is meer (2.6)
 4. Aan de bak (3.6)
 5. Onderweg naar betere tijden (1.7)
 6. Hoe verklein ik mijn CO2 footprint? (1.0)
 7. Bewust, betrokken en doorpakken (1.4)
 8. integrale benadering van duurzaamheid (3.5)
 9. Wijkgerichte samenwerking (5.5)
 10. Alles groen = samen doen! (5.0)
 11. Betrokkenheid door bewustwording (6.2)
 12. Hoort, zegt het voort! (1.1)
 13. Rheden Groen, Gelukkig en Gezond! (4.3)
 14. Samenwerking is jezelf niet op 1 zetten (5.1) (5.1)
 15. Toekomstperspectief voor iedereen (6.0)
 16. Solidair verduurzamen (8.1)
 17. Woonoplossingen gericht op uitstootreductie, op korte termijn uitvoerbaar en duurzaam met een minimale afvalberg (3.1)
 18. Balans tussen Mens en Natuur door vernatuurzamen!!! (4.0)
 19. Minder welvaart, meer welzijn (3.4)
 20. Toekomstperspectief (3.0)
 21. Groen Rheden door preventie, aanpak, innovatie (4.2) (4.2)
 22. RHEDELIJK CO2 NEUTRAAL! (1.2)
 23. Rheden consumindert! (2.5)
 24. Duurzaamheid Kennisplatform (3.2)
 25. collectieve projecten voor iedereen (5.2)
 26. Au!…eerlijk zullen we alles delen, zelfs de pijn. (8.2)
 27. Voor wie de klok luidt (6.3)
 28. Plussen en Minnen (2.7)
 29. Groen denken, groen doen, groen zijn. (1.5)
 30. Alleen samen moeten we leren overleven! (7.0)
 31. Lokaal platform ontwikkelen (5.3)
 32. In de wijk energie koppelen en verduurzaming voorfinancieren (5.4)
 33. Blijf groen en ga samen slim doen! (4.5)
 34. Hoe creëren we draagvlak! (6.4)
 35. Gemeente, burgers en bedrijven maken het nu samen voor elkaar! (8.0)
 36. In Rheden worden we CO2 neutraal (6.1)
 37. Iedereen moet mee kunnen doen (1.6)
 38. Iedereen moet zonder gedoe mee kunnen doen (7.5)
 39. Gedragsverandering begint met goede informatie (2.1)
 40. Informatie = Kennis = Inzicht = Vaardigheid = Aanpassing (IKIVA) (1.3)
 41. Follow the way, for less CO2 (3.3)
 42. Motivatie is persoonlijk maar moet groeien door …?? (6.5)
 43. Naar een sociaal CO2-neutraal (8.3)
 44. Vanuit bewustzijn naar andere levensstijl (7.2)
 45. Transparantie en inspraak met juiste expertise bij besluitvorming !! (4.6)
 46. Tochtstrippenbusje (komt zó!) (8.4)
 47. Samen voor ons eiggûh (en dat mag een beetje pijn doen) (7.1)
 48. Duurzaam kopen is mijn drijfveer (2.0)
 49. Consuminderen: Van bewustzijn naar resultaten! (2.4)
 50. Omdenken: nieuwe oplossingen binnen een integrale aanpak (7.3)

Alle presentaties gaan mee naar het Burgerforum – de volgende fase van het Burgerberaad. Daar bepalen de deelnemers op welke manier ze de onderwerpen en ideeën van de Burgertop verder uitwerken. Bij de eerste bijeenkomst van het Burgerforum worden alle presentaties nog een keer op een rij gezet en worden deelnemers uitgenodigd om zo veel mogelijk van de ideeën en onderwerpen te adopteren in de Werkplaatsen die ze vormen. Of en hoe de deelnemers deze ideeën verder uitwerken, bepalen ze samen. Ze weten dat het de taak is van het Burgerforum om zo goed mogelijk de ideeën en onderwerpen van de Burgertop te vertalen in concrete voorstellen over hoe Rheden in 2040 CO2-neutraal kan zijn. Bij de Burgerraad in november is het weer aan alle 400 deelnemers van de Burgertop om te besluiten of die voorstellen voldoen – dan stemmen de deelnemers over elk van de voorstellen van het Burgerforum. Zie ook hier voor een compleet overzicht van het proces.

Je kunt de ontwikkelingen volgen via deze website. Lees hier het verslag van de vervolg bijeenkomst: ‘Kick-off Burgerforum’