Verslag Inspiratiecarrousel Burgerforum 22 september

Op donderdag 22 september was de tweede fysieke bijeenkomst van het Burgerforum van de G1000Rheden. De bijeenkomst stond deels in het teken van het ontvangen van kennis en informatie; en het verder uitwerken van de Werkplaatsvoorstellen.

Eerder in het proces, tijdens de Burgertop, zijn er door de deelnemers onderwerpen op tafel gekomen die ze gezamenlijk belangrijk vonden bij de vraag: ‘Hoe wordt Rheden CO2-neutraal voor 2040?’. Daarna, bij de Burgerforum ‘Kick-Off’, hebben de deelnemers rond elk van die onderwerpen ‘Werkplaatsen’ gevormd met mede deelnemers die op dat onderwerp een voorstel wilden uitwerken. De Werkplaatsen hebben in diezelfde sessie aangegeven over welke onderwerpen zij meer informatie wilden of met welke organisaties of kennisdragers zij graag in gesprek wilden komen. Het team van de G1000 is met deze verzoeken aan de slag gegaan, ter voorbereiding van het zogenaamde ‘Inspiratiecarrousel’.

Het resultaat was dat er 22 september 10 inspiratoren te gast waren. Inspiratoren zijn de mensen die kennis en informatie brachten waar de deelnemers in de vorige bijeenkomst om hadden gevraagd. De inspiratoren:

   • Universiteit Utrecht – Centre of Expertise Smart Sustainable Cities
   • Duurzaam Voedsel
   • Heerenboeren ‘Groote Modderkolk’
   • Natuur en Energie
   • Energiecollectief ‘Van Loenen Energieneutraal’
   • Constructieve Rebellen / Maatschapwij
   • Energiecoöperatie Utrecht
   • BetuweWind
   • Van Hall Larenstein – Voedselbossen
   • Digitaal Platform ‘Wat is jouw Rheden?’

In drie rondes, van 25 minuten elk, konden de deelnemers aan tafel schuiven bij een inspirator. Met ongeveer 8 mensen aan tafel konden de deelnemers zo hun vragen stellen en informatie uitwisselen met elkaar en de inspiratoren.

Na het Inspiratiecarrousel zijn de deelnemers in hun Werkplaatsen aan de slag gegaan om de nieuwe kennis en informatie te gebruiken bij het werken aan hun voorstellen.

De volgende bijeenkomst is online, op donderdagavond 6 oktober. Dan presenteren drie Werkplaatsen hun voorstellen en gaan deelnemers hierover kort met elkaar in gesprek. Op donderdag 20 oktober komen de deelnemers weer fysiek bij elkaar voor het laatste werkatelier voor de Burgerraad: dan zetten ze hun ideeën om in definitieve voorstellen.