Presentaties Werkgroepen Burgertop

Op 25 juni is de G1000Rheden van start gegaan met de Burgertop. Ongeveer 400 deelnemers kwamen samen in sporthal Theothorne in Dieren. Daar gingen ze met elkaar in dialoog over de vraag ‘Hoe wordt Rheden CO2-neutraal voor 2040?’  Uiteindelijk zijn eracht brede onderwerpen gekozen, waar iedereen in groepen van acht verder over in gesprek is gegaan. Voor elk onderwerp waren er dus meerdere groepen. Hier zie je de thema’s waarover de groepen verder in dialoog zijn gegaan:

  1. Bewustwording, gedragsverandering en verantwoordelijkheid
  2. Consuminderen
  3. Toekomstbestendig en kinderen
  4. Leefbaarheid, natuur en gezondheid
  5. Samenwerking
  6. Betrokkenheid
  7. Omdenken
  8. Solidariteit

Met elk van deze onderwerpen zijn meerdere werkgroepen van deelnemers aan de slag gegaan. Ze hebben gezocht naar dingen die ze samen belangrijk vonden en zijn die gaan uitwerken. Het resultaat van hun werk is een eenvoudige presentatie, waarin hun ideeën kort maar helder worden weergegeven. Die presentaties vind je hieronder. Ze worden per onderwerp weergegeven.