G1000Rheden tot nu toe

Wil je graag bekijken wat er allemaal is gebeurd tijdens het Burgerforum van de G1000Rheden? We hebben onze best gedaan om zo veel mogelijk informatie op de website te delen, zodat iedereen kan zien waarover de deelnemers spreken.

Bijeenkomsten

Het Burgerforum bestaat uit meerdere bijeenkomsten. Hieronder zie je een overzicht van de fysieke bijeenkomsten met links naar bijbehorende paginas. Naast deze fysieke bijeenkomsten waren er ook 3 online werksessies ingepland op 8 september, 6 oktober en 3 november.

Tijdens de online bijkomsten presenteren meerdere Werkplaatsen kort waar ze mee bezig zijn. Deelnemers van andere Werkplaatsen kunnen daarop reageren, en daarnaast de informatie meenemen naar de eigen Werkgroep. Zo helpt deze bijeenkomst de Werkplaatsen om van elkaars voorstellen op de hoogte te blijven.  

25 juni – Burgertop

De Burgertop is de eerste bijeenkomst waarbij alle gelote deelnemers met elkaar in gesprek gaan en zo gezamenlijk een lijst van thema’s opstellen welke het beginpunt vormen voor het vervolg: het Burgerforum. Kijk hier voor het verslag van de G1000Rheden Burgertop, om de presentaties te bekijken of om na te genieten met de foto’s.

7 juli – Kick-off

Tijdens de Kick-off van het Burgerfoum worden de werkplaatsen gevormd aan de hand van de uitkomsten van de Burgertop. Daarnaast wordt er een begin gemaakt met het uitwerken van de onderwerpen en wordt nagedacht over welke kennis en inspiratie nodig is. Kijk hier voor het verslag van de G1000Rheden Burgerforum Kick-off, om de werkplaatsen te bekijken of om na te genieten met de foto’s.

22 september – inspiratiecarrousel

De deelnemers van de Werkplaatsen gaan in gesprek met ‘inspiratoren’ – allerlei experts die zijn uitgenodigd op basis van de verzoeken die bij de ‘Kick-off’ zijn ingediend. Er is die avond ook nog tijd voor de Werkplaatsen om de nieuwe kennis en inspiratie te gebruiken bij het (verder) ontwikkelen van hun voorstellen. Kijk hier voor het verslag van deze avond.

20 oktober – werkatelier

De deelnemers van de Werkplaatsen gaan met elkaar aan de slag om de voorstellen verder uit te werken. Ook is er een korte briefing over het verloop van de Burgerraad. Kijk hier voor het verslag van deze avond.

12 november – Burgerraad

De voorstellen die zijn uitgewerkt door de Werkplaatsen worden gepresenteerd aan verschillende panels. Daarna wordt over alle voorgestelde beslispunten gestemd. Voor deze bijeenkomst zijn alle deelnemers van de Burgertop stemgerechtigden. De beslispunten die een meerderheid hebben behaald komen in het Burgerakkoord welke wordt overhandigd aan alle partners van de G1000Rheden.

© G1000Rheden 2024