Donderdagavond 7 juli was de tweede bijeenkomst van de G1000Rheden. Twaalf dagen eerder was het Burgerberaad met 400 deelnemers van start gegaan. Dat was de Burgertop. Daar hebben de deelnemers met elkaar bepaald welke onderwerpen er belangrijk zijn voor het klimaatneutraal maken van hun gemeente. Wie dat wilde, kon zich aanmelden voor het Burgerforum: een serie bijeenkomsten waarin de deelnemers in groepen die onderwerpen verder uitwerken. Dit was de eerste daarvan, de ‘kick-off’ van het Burgerforum.

Deelnemers bekijken informatie - onderwerpen hangen aan waslijn

Klik op de afbeelding om de video van de bijeenkomst te zien. Duur: 2 minuten.

De kick-off was bij Aeres in Velp. Er waren ongeveer 150 deelnemers aanwezig. De avond begon met uitleg over hoe het Burgerforum werkt. Tussen juli en november zijn er drie fysieke bijeenkomsten en drie online-sessies. De deelnemers vormen Werkplaatsen – groepen die elk aan de slag gaan met een specifiek onderwerp. De Werkplaatsen werken het onderwerp verder uit, gaan op zoek naar kennis en inspiratie, en presenteren uiteindelijk een voorstel voor het Burgerakkoord. De voorstellen van de Werkplaatsen komen alleen in het Burgerakkoord als de meerderheid van (alle) deelnemers van de G1000Rheden ermee instemt.

Gezellige chaos

Het vormen van Werkplaatsen was al bij de Burgertop op 25 juni begonnen. Lang niet iedereen was toen al bij een groep aangesloten. Daarom was er op 7 juli ruimte voor iedereen om op zoek te gaan naar een groep waar ze bij wilden, of om nieuwe groepen te vormen. Een halfuur lang was er gezellige chaos in de gangen van Aeres: deelnemers verzamelden rondom tafels, kozen een lokaal om in te werken, en kozen onderwerpen van de ‘waslijn’ om ook mee te nemen in hun groepswerk.

Ruim de helft van de 50 presentaties van de Burgertop waren meteen door Werkplaatsen meegenomen, zodat ze de ideeën en onderwerpen konden gaan combineren om er uiteindelijk een samenhangend voorstel van te maken. In het vervolg heeft het projectteam van G1000.nu nog verschillende van de presentaties aangeboden aan de Werkplaatsen, vanuit het idee dat het idee ervan goed zou aansluiten bij de onderwerpen waarmee de Werkplaats al aan de slag was. Een klein deel van de presentaties van de Burgertop kreeg niet meteen ‘onderdak’. Alle uitkomsten van de Burgertop blijven via deze website beschikbaar en Werkplaatsen kunnen op elk gewenst moment terugzien welke ideeën hun mededeelnemers hebben ingebracht.

Uiteindelijk verdeelde iedereen zich over een stuk of tien lokalen om daar met de eigen groep kennis te maken en te beginnen met het werken aan de gekozen onderwerpen. Sommige Werkplaatsen hadden meer dan 20 deelnemers, anderen maar een handvol. Tijdens de avond werd er soms ook nog gesplitst of gewisseld, dat hoort er allemaal bij.

Kennis en inspiratie

Ondanks het broeierige weer en de benauwde lokalen hebben de deelnemers hard gewerkt. Elke Werkplaats heeft een verzameling onderwerpen van de Burgertop onder haar hoede genomen. Samen werken ze nu die onderwerpen uit tot voorstellen. De volgende stap is om extra kennis en inspiratie in te winnen, van buiten (want er is onder de deelnemers natuurlijk al volop kennis en inspiratie). Daarom hebben de Werkplaatsen nagedacht op welke vragen ze antwoorden nodig hebben, of simpelweg van welke persoon of organisatie ze meer willen horen over hun onderwerp. G1000.nu gaat aan de slag met het vinden van deze ‘inspiratoren’ voor de volgende bijeenkomst – die is op donderdag 22 september.

De Werkplaatsen hebben de bijeenkomst van 7 juli ook gebruikt om zichzelf een beetje te organiseren. Elke Werkplaats heeft een of meerdere ‘Trekkers’ aangewezen. Dat is een deelnemer die namens de Werkplaats het contact onderhoudt met de organisatoren en met andere Werkplaatsen. Sommige Werkplaatsen hebben ook alvast wat ondersteuning geregeld, bijvoorbeeld een facilitator (die helpt met het groepsproces) of een schrijver (die helpt om het voorstel ook in de taal van ambtenaren en politici op te schrijven).

Je kunt hier een overzicht vinden van de Werkplaatsen zoals die op 7 juli zijn gevormd.

Hier lees je meer over het proces van de G1000Rheden.

Volgende bijeenkomsten

De volgende bijeenkomst van het Burgerforum is online. Dat is op donderdagavond 8 september. Alle deelnemers die meedoen aan de forumfase van de G1000Rheden zijn daar welkom – ook als je nog geen lid bent van een Werkplaats. We beginnen om 19.30 uur. We gebruiken Zoom voor de online-bijeenkomst.

Fysiek komt het Burgerforum op 22 september weer bij elkaar. Dat gaat gebeuren in Het Rhedens in Dieren om 19.30 uur. De koffie staat klaar om 19.00 uur. 

Deelnemers zitten in rijen in de zaal, in gesprek met moderator