In december van 2021 heeft de gemeenteraad van de gemeente Rheden de motie aangenomen om een burgerberaad te houden. Ook heeft de gementeraad toen  besloten de uitkomsten van het burgerberaad over te nemen. 

Inmiddels is er een nieuwe gemeenteraad en op 31 mei jl. heeft ook deze gemeenteraad besloten dat zij: 

1. Instemt met de opzet van het burgerberaad zoals al vastgesteld is in de gemeenteraadsvergadering van december 2021;

2. De uitkomsten van het burgerberaad meeneemt in de ontwikkeling van het verdere beleid, tenzij er zeer zwaarwegende argumenten tegen zijn.

De gehele motie kun je hier terugvinden

Het besluit van 21 december 2021 vind je hier.

Het besluit van 31 mei 2022 vind je hier.