Erik Spaink

Onbezoldigd beleidsmedewerker van Natuurmonumenten

“Het is van het grootste belang dat mensen met elkaar praten over concrete zaken waar zij met het oog op een goed en gezond leven, nu en in de toekomst, behoefte aan hebben. Als we ons daar dan consequent op richten, zal dat niet alleen bijdragen aan het eigen welzijn, maar ook zorgen voor een kleiner beslag op energie en materialen en zo bijdragen aan het behoud van gezonde ecosystemen.”