Werkplaats: Minder = Meer

Welkom!

Welkom op de pagina van werkplaats ‘Minder = Meer.’ Gedurende het Burgerberaad G1000Rheden wordt deze pagina gevuld met berichten, afbeeldingen, filmpjes gemaakt of geselecteerd door de Werkplaats. Hou de pagina in de gaten om de ontwikkelingen te volgen. Laat vooral ook een berichtje achter, als je bijvoorbeeld vragen hebt of gedachten wilt wisselen met deze werkplaats.

Over het thema van de werkplaats:

Deze werkplaats is ontstaan vanuit de volgende voorstellen van de G1000Rheden Burgertop:

 • Minder is meer
 • Rheden consumindert!
 • Plussen en Minnen
 • Duurzaam kopen is mijn drijfveer
 • Consuminderen: Van bewustzijn naar resultaten!

  Hoe wordt Rheden CO2 neutraal voor 2040 ? Op een sociaal-rechtvaardige manier

  Zie voor meer info ook  Onze uitdaging – Wat is jouw Rheden

  Wat is CO2
  – Koolstofdioxide;
  – Ontstaat bij verbranding van gas, kolen, olie, hout. Ook elektriciteit wordt vaak zo opgewekt;
  – Teveel CO2 warmt de aarde op met desastreuze gevolgen

  Wat is CO2 neutraal
  – Gaan we op de oude voet verder met ‘compensatie’ ‘innovatie’ en ‘groei’;
  – Of gaan we werkelijk veranderen: minder, minder, minder (en groener, duurzamer, socialer);
  – Alle energie die we besparen hoeft niet te worden opgewekt!

  Hoe verhoudt CO2 zich tot stikstof, fijnstof, broeikasgas (methaan), vervuiling, plastics, biodiversiteit, landbouwgif, water, enz. Er zijn meerdere crisissen, we zouden de problemen meer in samenhang moeten aanpakken. Waarbij de vervuiler betaalt en de sterkste schouders het meeste dragen

  CO2 uitstoot gemiddeld per jaar
  Per persoon gemiddeld 8.500 kilo CO2 uitstoot;
  Per huishouden (2,2 personen) gemiddeld 19.000 kilo CO2 uitstoot;
  Waarvan voeding (22%), energieverbruik (19%) en vervoer (18%) de 3 grootste zijn.

  1 kWh = 0,65 kg CO2
  1 m3 gas = 1,9 kg CO2

  Landelijk zijn dit de CO2 percentages:
  Industrie 32%, Elektriciteit 20%, Verkeer 19%, Landbouw 16%, Bebouwing 13%

  Hoeveel CO2 in de gemeente Rheden?
  Er zijn geen top 10 bedrijven. Totale energieverbruik gemeente Rheden is 777 miljoen kWh, met als gevolg 500 miljoen kilo CO2 uitstoot voor huishoudens en bedrijven (cijfers gemeente Rheden). Ter vergelijking: grote landelijke vervuilers zitten per bedrijf tussen 2 en 6 miljoen ton CO2 uitstoot, dit is 10x zoveel per bedrijf dan de hele gemeente Rheden uitstoot. Inzet van Gemeente Rheden is 40-50% energiebesparing!

  Invloed Gemeente Rheden
  Aanpak landbouw, luchtvaart, industrie, verkeer en elektriciteitscentrales moet landelijk geregeld worden. Gemeentes kunnen druk uitoefenen op Den Haag. Gemeente Rheden heeft vooral invloed op verkeer en bebouwing, en kan informeren en inspireren richting bewoners over bv voeding en energieverbruik.

  Collectieve belang is leidend.
  Slogan gemeente Rheden: Groener, socialer, dichterbij

  Werktafel Consuminderen MINDER = MEER

  Opgenomen Voorstellen:

  2.0 Duurzaam kopen is mijn drijfveer; 2.4 Consuminderen, van bewustzijn naar resultaten; 2.5 Rheden consumindert; 2.6 Minder = meer; 2.7 Plussen en minnen; 3.4 Minder welvaart, meer welzijn

  Deelnemers:

  Henriette Arendzen, Bart Borghols, Wim Epskamp, Frans van Huizen, Astrid Jansen, Olga Klein Klouwenberg, Marleen Kranenburg, Frank Nijenhuis, Maria Roethof, Anneke van der Ven

  Wat is consuminderen

  Consuminderen is minder kopen, maar ook minder energie verbruiken, minder gemotoriseerd verkeer, minder plastic, gif, verstening, minder afval, minder afhankelijkheid. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor groen, meer schone lucht, gezondere leefstijl, meer welzijn, meer buitenspeel-ruimte, biodiversiteit, klimaatadaptatie, ruimte in je portemonnee, een toekomst voor volgende generaties,  …

  Algemene opmerkingen

  Beprijs vervuilend gedrag en vervuilende producten: auto, vlees, vliegen, gif, verstening, plastic, enzovoort. Maak schoon en groen gedrag prettig en betaalbaar: fiets, bus, trein, biologisch, deelauto’s, groene tuinen, enzovoort

  Zet de winst hiervan in voor sociale ondersteuning!

  2 Reacties

  1. Frank Zuidam

   Foto en werkplaats komen niet overeen.
   U ziet een foto van de werkgroep SOLIDAIR VERDUURZAMEN.

   Antwoord
  2. Marco

   Energieverbruik gelijk stellen met CO2-uitstoot is volgens mij wat kort door de bocht. Een grote werkgever in de gemeente is betonfabriek de Meteoor. Niet voor niets heeft deze firma een productiemethode ontwikkeld waarbij minder CO2 vrijkomt. Blijft de vraag hoe snel deze nieuwe methode algemeen gebruikt gaat worden in dit bedrijf en hoeveel CO2 überhaupt nu vrijkomt in het oude en nieuwe productieproces. Er zijn ook binnen de gemeente meer CO2 bronnen dan verbranding van fossiele brandstof voor electrische energie/beweging/warmte.
   Methaangas heeft een significant grotere bijdrage als broeikasgas in vergelijking met CO2; wat is de bijdrage van methaangas door de agrarische industrie binnen onze gemeente en (hoe) kan die verkleind worden? Scheiding urine met faeces, dieetaanpassing/hulpstoffen in de diervoeding?

   Energieverbruik hoort bij isolatie? Daarmee wordt volgens mij onvoldoende aandacht gegeven aan bewuste keuzes maken om energieverbruik te reduceren in bijvoorbeeld transport en industriële processen of inrichting van ruimtes, zoals: niet verwarmen of verlichten wanneer niet nodig, alleen koelen waar noodzakelijk (efficiënter inrichten van te verwarmen/koelen/verlichten ruimtes).

   In presentatie: kleinere porties koken of juist grotere porties bereiden (“preppen”) en verdelen in kleinere porties die na ontdooien (aan de lucht niet in magnetron) alleen opgewarmd moeten worden. Lijkt mij minder energieverspillend dan kleinere porties koken.
   Vlees minderen Oké, maar hoe dwing je producenten en supermarkten een veel lagere winstmarge op vleesvervangers te nemen in vergelijking met vlees? Qua productieprijs zouden vleesvervangers goedkoper moeten zijn dan vlees. Maar de bio-industrie wordt zwaar gesubsidieerd en de zuivel- en vleesproducenten zijn nu al ‘over de rooie’ vanwege de stikstofmaatregelen. Wordt nog wat met de fosfaatcrises die ontstaan zodra daarvan een gebrek komt (nog een paar decennia, maar nu spoelen we alles uit in de zeeën)

   Toertochten kunnen meldplichtig en soms vergunningsplichtig zijn. Het laatste hoeft niet altijd het geval te zijn zo lang er geen afzetting nodig zijn en er geen wedstrijdelement is. Openbare weg is openbaar; wanneer men daar in verenigingsverband gebruik van wil maken, kan dat nog steeds door simpelweg de routes te delen en een dag af te spreken waar men gezamenlijk bij een (weg)restaurant afspreekt.

   Met parkeergeld heffing wordt doorgaand auto- en vrachtverkeer niet verminderd of ontmoedigd. Hiermee wordt wel ontmoedigd dat men in bijvoorbeeld Dieren met de auto boodschappen gaat doen. Discussie loopt al lang binnen gemeente om Veluwezoom autoluw te maken, door tijdens weekenden en vakanties wegen af te sluiten.

   Wat heeft het geluid of het formaat van voertuigen met CO2 reductie te maken? Meer kleine vrachtvoertuigen geven meer CO2 uitstoot dan minder grote. Ben het eens met het SUV-onvriendelijk maken van de openbare weg en het promoten van deelauto’s. Wat sportvliegtuigen betreft, de gemeente heeft zeer weinig te zeggen of het luchtruim boven haar grondgebied. Daarbij: hoe controleer je of de energiebron van elektrische voertuigen CO2 vrij opgeladen is? Oh, en kermissen moeten zeker blijven kunnen terwijl daar gigantisch veel energie verspild wordt.

   ‘onkruid’ niet bestrijden? Ah, en tegelijkertijd moestuinieren? Sorry, can’t do. Of het één, of het ander. Wil je moestuinieren, dan zul je keuzes moeten maken welk kruid of gewas je laat staan en welk niet.

   In hoeverre is een winkel schadelijk voor de leefomgeving? Dan kun je beter alle pompstations gaan sluiten want het product brandstof dat daar verkocht wordt is vele malen vervuilender dan de plastic zooi van de Action.

   Energievoorziening uit de vrije markt halen en sociaal maken? Vroeger waren er gemeentelijke gasbedrijven (grote milieuschade) en provinciale electriciteitsbedrijven. Neo-liberale kabinetten (daar hebben de mensen op gestemd, weet je) besloten de energievoorziening te vermarkten en gemeenten (zoals die van Rheden) rekenden zich rijk met de opbrengsten van hun aandelen. Nu vraagt de vergroening van de energiemarkt gigantische investeringen. Daar hebben overheden nu geen geld voor om de markt (financiers, energiebedrijven enz.) daar buiten te houden en het zelf te doen (van en voor burgers = door belastingbetalers gefinancierd, uitgevoerd door staatsbedrijven)

   CO2 meter? Wordt hiermee een fictieve CO2 meter bedoeld die de verminderde uitstoot aangeeft, vergelijkbaar met een meter waarop het aantal ongevalsvrije dagen wordt vermeld? Of een fysieke CO2 meter die aangeeft wat het CO2 gehalte in de lucht is? Die laatste is zinloos.

   Antwoord

  Een reactie versturen

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *