Voorstellen Burgerraad

Hieronder vind je de voorstellen voor een CO2-neutraal Rheden die de Werkplaatsen bij de Burgerraad op 12 november zullen presenteren. 

Er wordt nog hard gewerkt aan de voorstellen. Dit kan nog tot 7 november. Hier staan alvast de voorlopige voorstellen. Zo kan iedereen een idee krijgen van wat er bij de Burgerraad wordt besproken.

Tijdens de Burgerraad presenteren de werkplaatsen hun voorstellen, daarna is er een stemming waar alle aanwezige deelnemers aan mogen meedoen. Ze stemmen dan per voorstel over elk ‘beslispunt’. Zijn er genoeg deelnemers vóór het beslispunt, dan komt het in het Burgerakkoord Rheden CO2-neutraal.

1. Aan de bak!

Werkplaats ‘Aan de bak!’ wil 100% productie en opslag van energie op lokaal niveau.

2. CO2-footprint

Deze werkplaats is wil een CO2-neutraal Rheden door jaarlijks minder dan 3.000 kg CO2 per persoon uit te stoten.

3. Duurzaamheidsplatform

Deze werkplaats heeft als doel om het online platform ‘Wat is jouw Rheden?’ verder te ontwikkelen tot een duurzaamheidsplatform voor iedereen in de gemeente.

4. Gemeentelijk Energiebedrijf

Deze werkplaats wil dat de gemeente Rheden een eigen energiebedrijf start.

5. Lokale Zelfvoorziening

Deze werkplaats stelt voor om burgers en gemeente samen aan het werk te zetten met vergroening en energiebesparing

6. Minder = meer

Deze werkplaats wil dat gemeente, bedrijven en inwoners samen werken aan ‘consuminderen’ rond wonen, voedsel en vervoer. 

7. Natuur, onze bondgenoot

Deze werkplaats wil landbouwgrond en openbaar groen in de gemeente zo natuurvriendelijk mogelijk inrichten en gebruiken.

8. Groen beleid

Deze werkplaats wil nieuw gemeentelijk beleid voor vergroening en een zo natuurvriendelijk mogelijk ruimtegebruik. 

9. Solidair Verduurzamen

Deze werkplaats wil dat alle Rhedenaren kunnen meedoen aan een gezamenlijke aanpak van duurzaam wonen, voedsel en vervoer.

10. Wijkgerichte Energietransitie

Deze werkplaats wil dat wijken hun eigen energie-oplossingen vormgeven en dat wijkbewoners daar een rol in kunnen hebben.

© G1000Rheden 2024